Pravoslav Rada

1 500 Kč
Kontrola zásob...
Detail produktu

Pravoslav Rada (14. 11. 1923, Železný Brod – 23. 4. 2011, Praha) patří k předním osobnostem československého poválečného umění a inovátorům v oblasti keramiky a keramické plastiky. Jeho tvorba, ojedinělá v českém (československém) kontextu, byla mnohokrát představena výstavami a dílčími katalogy. Uceleně byla naposledy prezentována výstavou v Uměleckoprůmyslovém muzeu Rada? Paráda! v roce 2011. Pravoslav Rada se nedožil konce výstavy, k níž bohužel nebyla připravena monografie tvorby umělce, ač by to bylo jeho významu adekvátní, potřebné i záslužné.

Tento dluh splácí až plně bilingvní monografie (CZ/ENG) Pravoslav Rada, vydaná na sklonku roku 2023 Alšovou jihočeskou galerií ku příležitosti výročí sta let od narození autora. Monografie je strukturována chronologicky i tematicky a po obsahové stránce pokrývá všechny významné kapitoly Radovy působnosti – předkládá ucelené zpracování jeho díla volného i užitého, tvorby pro architekturu včetně soupisu realizací v architektuře a interaktivní mapy, zaměřuje se též na jeho publikační a popularizační činnost v oblasti technik keramiky i na činnost organizační. Reflektuje také dosud marginalizované oblasti Radovy tvorby, jako jsou animované filmy a loutkové divadlo. Monografie obsahuje soupis bibliografie a výstav , umělcův stručný životopis v datech a medailonky přispěvatelů/ek.

Grafické pojetí knihy opticky i hapticky evokuje médium keramiky a specifika Radovy tvorby. Bilingvní zpracování dokresluje použití dvou základních přímých barev PANTONE, které Rada ve své tvorbě hojně využíval. Střídání jazykových mutací je podpořeno také variací použitých písem. Titulkové Denim z české písmolijny Displaay odkazuje svým charakteristickým zaoblením k tvarosloví keramické tvorby a práce s hlínou. Monografie, obsahující stovky obrazových materiálů, je vytištěná na hapticky atraktivním papíru Munken Lynx.
Autoři textu

Vendula Fremlová, Kryštof Hejný, Milan Hlaveš, Lujza Kotočová, Šárka Radová, Aleš Seifert, Tereza Svobodová, Veronika Vicherková

Grafická úprava

BFF - Marek Franta

Překlad

Gwendolyn Albert, Lucie Fremlová, Lucie Kasíková

Vydavatel

Alšova jihočeská galerie