Jakub Matuška aka Masker | Muž podivuhodných tvarů

Dospění jednoho z nejvýraznějších současných českých malířů ve více než 100 obrazech a komentářích.

950 Kč
Detail produktu

V Matuškově první rozsáhlé, velkoformátové retrospektivě, se prostřednictvím víc než stovky maleb, ale i skic, kreseb a vlastních komentářů formuje příběh dospění jednoho z nejúspěšnějších malířů své generace. Od počátků graffiti writera na AVU a baseballisty v bílé krychli, přes osamělé ohledávání digitálních nástrojů, po určující holistický zážitek, rodičovství a momentální činorodé solitérství se vyjevuje technické, motivické i myšlenkové zrání a vrstevnatý (auto)portrét ironického/poetického glosátora a jeho suverénně pokřiveného rukopisu, který dokáže čerpat z animovaných seriálů stejně jako z renesančních mistrů. Spolu s prvními patnácti lety malířské tvorby v knize kulminuje i patnáct let konverzací se stálým spolupracovníkem Michalem Nanoru, které v roce 2021 vyústily v půlroku intenzivních setkávání v ateliéru a hodiny záznamů. Dvě linie Matuškových promluv, v nichž zůstává zachována autorova schopnost neformálně trefného pojmenování, odhalují pozadí vybraných maleb a směřují k obecnějším tématům jako Tekutost, Deformace, Světlo, Strach, Tělo a nahota či Krávy a býci. Všudypřítomná groteska, zápas s vlastní ambicí, neustálé napětí mezi spontaneitou propiskové drobnokresby a zářivými rozměrnými plátny, mezi iPadem a akryly, klukovstvím a kalendářem, skromností a mesiášstvím, angažovaností a melancholií, dialektikou a bipolaritou, ale hlavně vášeň pro vlastní médium, citlivost na společenské pohyby a setrvalé hledání smyslu vystupují z provázané kompozice komentářů a díla, které se rychle rozprostřelo mezi sběratele a nemusí už nikdy najít cestu zpět.


Knihu uvádějí texty Saši Bogojeva (časopis Juxtapoz) a Jane Neal (spoluautorky Art Cities of the Future: 21st Century Avant-Gardes).

Nakladatel

DSC Gallery ve spolupráci s Alšovou jihočeskou galerií

ISBN

978-80-7641-056-5

Popis

288 stran

Rok vydání

2023 (1. vydání)